การดูแลรักษา

OLYMP Guide

Care Instructions

OLYMP SHIRTS - NON-IRON

 • OLYMP Luxor

  เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยไม่ต้องรีด

  - ก่อนการซัก ควรแยกผ้าสีและผ้าขาวออกจากกัน
  - เพื่อถนอมสีสันของเสื้อผ้าให้สดใสยาวนาน แนะนำให้ใช้ผงซักฟอกสูตรเฉพาะสำหรับผ้าสี และสูตร
    อเนกประสงค์สำหรับผ้าขาว
  - ศึกษาและปฏิบัติตามข้อแนะนำในการซักจากป้ายคำแนะนำในการดูแลรักษาอยู่เสมอ
  - ก่อนการซัก ควรกลับเสื้อด้านในออก ติดกระดุม พับส่วนปกและขอบแขนเสื้อใส่ไว้ในตัวเสื้อ
    เพื่อถนอมขอบของเสื้อผ้าส่วนต่างๆ
  - เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรซักเสื้อเชิ้ตสูงสุดไม่เกิน 6 ตัวต่อการซัก 1 ครั้ง
  - ควรเลือกใช้รอบความเร็วในการปั่นที่ 400 รอบต่อนาที หรือสูงสุดไม่เกิน 600 รอบต่อนาที
  - หลังจากการซัก ควรนำเสื้อขึ้นตากด้วยไม้แขวนเสื้อทันที คลายส่วนคอปก ขอบแขนเสื้อ
    และปลดกระดุมออก
  - เสื้อเชิ้ตที่ใช้เครื่องอบผ้า หลังจากการอบ ควรนำเสื้อขึ้นตากด้วยไม้แขวนเสื้อทันที พร้อมจัดเสื้อ
    ให้เป็นทรง
  - เสื้อเชิ้ตจะคืนความเรียบเมื่อแห้งสนิท หากคุณต้องการรีดเพิ่ม หลีกเลี่ยงการปรับอุณหภูมิ
    เตารีดที่สูงจนเกินไป (ค่าความร้อนสูงสุดไม่ควรเกินระดับ 2) ควรสังเกตค่าความร้อน
    ของเตารีดให้ต่ำกว่าอุณหภูมิปกติที่ใช้รีดผ้าทั่วไป เนื่องจากค่าความร้อน
    ของเตารีดแต่ละรุ่นอาจไม่เท่ากัน สำหรับส่วนปกและขอบแขนควรรีดอย่างเบามือ
    จากด้านในรอยยับที่ยังคงเหลืออยู่ จะหายไปในระหว่างวัน ด้วยอุณหภูมิของ
    ร่างกายจากการสวมใส่

 • OLYMP SHIRTS - EASY-CARE

 • OLYMP Level 5 & OLYMP No. SIX

  รีดง่าย เรียบเร็ว

  - ก่อนการซัก ควรแยกผ้าสีและผ้าขาวออกจากกัน
  - เพื่อถนอมสีสันของเสื้อผ้าให้สดใสยาวนาน แนะนำให้ใช้ผงซักฟอกสูตรเฉพาะสำหรับผ้าสี และสูตร
     อเนกประสงค์สำหรับผ้าขาว
  - ศึกษาและปฏิบัติตามข้อแนะนำในการซักจากป้ายคำแนะนำในการดูแลรักษาอยู่เสมอ
  - ก่อนการซัก ควรกลับเสื้อด้านในออก ติดกระดุม พับส่วนปกและขอบแขนเสื้อใส่ไว้ในตัวเสื้อ
    เพื่อถนอมขอบของเสื้อผ้าส่วนต่างๆ
  - หลังจากการซัก ควรนำเสื้อขึ้นตากด้วยไม้แขวนเสื้อทันที คลายส่วนคอปก ขอบแขนเสื้อ
    และปลดกระดุมออก
  - เสื้อเชิ้ตที่ใช้เครื่องอบผ้า หลังจากการอบ ควรนำเสื้อขึ้นตากด้วยไม้แขวนเสื้อทันที
    พร้อมจัดเสื้อให้เป็นทรง
  - สามารถรีดได้ทันที หลังจากที่เสื้อเชิ้ตแห้งสนิท
  - หลีกเลี่ยงการปรับอุณหภูมิเตารีดที่สูงจนเกินไป (ค่าความร้อนสูงสุดไม่ควรเกินระดับ 2) ควรสังเกต
    ค่าความร้อนของเตารีดให้ต่ำกว่าอุณหภูมิปกติที่ใช้รีดผ้าทั่วไป เนื่องจากค่าความร้อนของเตารีด
    แต่ละรุ่นอาจไม่เท่ากัน สำหรับส่วนปกและขอบแขน ควรรีดอย่างเบามือจากด้านใน